thánh le - 1-DH CDN2016
A Lưới
Đi ra vùng ngoại vi

Hình ảnh Hoạt động

Nhật ký Caritas Đà Nẵng

HỘI THẢO XÂY DỰNG DỰ ÁN TRỢ GIÚP NCH VÀ TRẺ OVC

HỘI THẢO XÂY DỰNG DỰ ÁN TRỢ GIÚP NCH VÀ TRẺ OVC

..., Cha Giám đốc thông tin về bối cảnh, công việc trợ giúp NCH trước đây của giáo phận, những nổ lực của mạng lưới Caritas Đà Nẵng và sự hỗ trợ của CVN, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế hiện nay. Cha cũng đề ra phương hướng thảo luận xây dựng dự án khả thi và phù hợp với hoàn cảnh giới hạn của CĐN. ...

Liên kết Caritas

Lời Tri Ân

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con lại bị bệnh hiểm nghèo, thời gian chữa trị kéo dài, nên gia đình lâm cảnh túng thiếu. Nhà làm đã lâu nhưng chưa làm được cửa che mưa gió. Được Cha Giám đốc Caritas, Cha quản xứ An Sơn và hội Caritas giáo xứ giúp, con đã làm bộ cửa chắc chắn.

-

>>>
Con không biết nói gì hơn, xin cảm ơn quý Cha và Caritas đã giúp đỡ cho gia đình con. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban hồng ân xuống cho Cha Giám đốc, Cha quản xứ và Hội Caritas được mạnh hồn khỏe xác, để chu toàn nhiệm vụ Chúa giao ban

- PX. Nguyễn Sanh

Giáo xứ An Sơn, giáo phận Đà Nẵng