Thư tái lập Caritas Đà Nẵng của ĐGM giáo phần Đà Nẵng

THƯ CÔNG BỐ TÁI LẬP

CƠ QUAN CARITAS GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

œ

Kính gửi cộng đoàn Dân Chúa giáo phận

         Deus Caritas est : Thiên Chúa là Tình Yêu. (1Ga 4,16)

 Vì thế, hai chữ CARITAS rất quen thuộc với đời sống người tín hữu chúng ta. Từ ngữ này được dùng đặt tên cho một cơ quan chuyên làm việc bác ái của Hội Thánh Công giáo, đó là Cơ Quan CARITAS Quốc tế.

CARITAS Quốc tế là một tổ chức liên kết các hoạt động bác ái trên phạm vi toàn cầu của Giáo hội Công giáo. Tổ chức này được thành lập từ năm 1951, hiện có 162 thành viên Caritas cấp quốc gia. Đầu năm 1965, Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam thành lập Caritas Việt Nam, do Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục Đà Nẵng đặc trách. Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cũng đã thiết lập CARITAS ĐÀ NẴNG trong thời gian này và hoạt động rất mạnh mẽ trong lãnh vực từ thiện nhân đạo và phát triển. 

 Sau chiến tranh, mọi hoạt động của CARITAS tại Việt Nam đều ngưng hoạt động. Ngày 19-09-2001, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã thành lập một Ủy Ban Giám mục mang tên là Ủy Ban Bác ái Xã hội để thay thế cho CARITAS trước đây hoạt động trong lãnh vực này. Đến ngày 21-23/10/2008, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, cơ quan CARITAS đã hồi sinh tại Việt Nam. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tái lập lại CARITAS, với tên ghép Ủy ban Bác ái Xã hội - CARITAS Việt Nam, và khuyến khích các Giáo phận cũng thành lập một ban tương tự ngành dọc. Ủy Ban này hiện do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc đặc trách.

Riêng tại Giáo phận Đà Nẵng chúng ta, sau một thời gian cầu nguyện, bàn hỏi, nghiên cứu, học tập, chuẩn bị về nhân sự và cơ sở, nay xét thấy mọi sự đã sẵn sàng, chúng tôi tuyên bố tái lập tổ chức CARITAS ĐÀ NẴNG trong Giáo phận Đà Nẵng, là thành viên của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội – CARITAS Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cùng với việc tái lập này, tôi bổ nhiệm Cha Marcellô Đoàn Minh, đương kim trưởng Ban Bác ái Xã hội Giáo phận làm Giám đốc CARITAS-ĐÀ NẴNG. Trụ sở đặt tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Cha Tân Giám đốc có quyền tuyển chọn những người cộng tác với mình và hoạt động phối hợp với Văn phòng và Sở Quản lý Tòa Giám mục.

Để công việc mang lại hiệu quả tốt nhất, xin các Giáo xứ cũng đồng thời thiết lập Nhóm CARITAS tại Giáo xứ mình. Xin Quý Cha, Quý Hội đồng Giáo xứ, Tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và quý ân nhân thân hữu sẵn lòng tham gia hợp tác vào công việc của cơ quan khi được yêu cầu, và hăng hái nhiệt tình trong những hoàn cảnh khẩn cấp. Đức bác ái Kitô giáo không có biên giới, nên việc bác ái của chúng ta cũng không bao giờ có giới hạn.

CARITAS ĐÀ NẴNG hoạt động theo điều lệ của CARITAS Việt Nam với tâm niệm “Hội viên Caritas trước tiên là người được tình yêu Đức Kitô chinh phục. Khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, họ có thể trao ban tình yêu này cho những anh chị em đồng loại qua những việc bác ái... Họ phải luôn noi gương Đức Giêsu sống khiêm tốn “chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Lc 17,10). ( Điều lệ Caritas Việt nam)

Xin Thiên Chúa chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta để làm vinh danh Thiên Chúa và mang lại những lợi ích thiết thực cho anh chị em mình, góp phần xây dựng xã hội trần thế ngày càng tốt đẹp hơn, hướng đến một "Trời Mới Đất Mới".

      Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2010 

Thứ Năm Tuần Thánh 

+ Giuse CHÂU NGỌC TRI 

Giám mục giáo phận Đà Nẵng