THƯ CẢM ƠN CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

THƯ CẢM ƠN CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

THƯ CẢM ƠN CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH