Tổng quan về Caritas

 

TỔNG QUAN CARITAS

          “Caritas” theo nguyên ngữ Latinh có nghĩa là Yêu Thương – Bác ái. Caritas là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người, một tình yêu tự do và không biên giới. Caritas minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa chúng ta, một tình yêu dành cho mọi dân tộc, cách riêng cho những người nghèo khổ.


          Nguyên tắc hoạt động

         Caritas hoạt động theo những nguyên tắc luân lý Kitô giáo và Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh Công giáo:

        - Bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người ở mọi nơi và mọi thời.

        - Dấn thân hoạt động nhằm giảm thiểu đói nghèo bằng cách chọn lựa ưu tiên phục vụ người nghèo.

        - Duy trì sự hiệp nhất trong Gia đình Caritas. 

        - Cổ võ tình liên đới và cộng tác tại địa phương cũng như quốc tế.

        - Bảo vệ môi trường sống trong sạch, lành mạnh.


          Caritas Quốc tế

          Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis) là một tổ chức liên kết các hoạt động bác ái trên phạm vị toàn cầu của Hội Thánh Công giáo, được thành lập từ năm 1951, gồm 165 thành viên, hoạt động trên 200 vùng và lãnh thổ. Trụ sở của Caritas Quốc tế đặt tại Vatican (Piazza San Calisto 16, 00153, Roma, Italia), có văn phòng tại New York (Hoa Kỳ), Geneva (Thuỵ Sĩ).

          Caritas Quốc tế hoạt động trong ba lãnh vực chính: Cứu trợ khẩn cấp, phát triển bền vững và xây dựng hoà bình không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc.

          Caritas Việt Nam

          Caritas Việt Nam là tổ chức hoạt động bác ái xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

          Đầu năm 1965, Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam thành lập Caritas Việt Nam, và chỉ định Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đặc trách tổ chức này, sau đó nhiều giáo phận miền Nam thành lập Caritas địa phương. 

          Từ tháng 6-1976, Caritas Việt Nam ngưng hoạt động, đến ngày 2-7-2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi công văn số 941/TGCP-CG chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tái lập Caritas ở cấp trung ương và cấp giáo phận. Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong kỳ họp thường niên từ ngày 22-26/9/2008, tại Xuân Lộc, đã chuẩn y nội qui Caritas Việt Nam và trân trọng giới thiệu Hiệp Hội này với cộng đồng tín hữu.

          Caritas Đà Nẵng

          Tại Giáo phận Đà Nẵng, trong thánh lễ Dầu thứ Năm Tuần Thánh (01-04-2010), Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng đã công bố quyết định tái lập Caritas Đà Nẵng, và bổ nhiệm Linh mục Marcello Đoàn Minh làm Giám đốc.  Đức Giám mục cũng mong muốn Caritas có mặt tại các giáo xứ và mọi người cùng cộng tác trong công việc của tổ chức bác ái này.      

          Ngày 15-6-2010, Caritas Đà Nẵng đã làm lễ Ra Mắt, có sự hiện điện của Đức Giám mục Giáo phận, Đức Ông Peter Neher, chủ tịch Caritas Đức, Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên tổng thư ký Caritas Việt Nam, đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng  và thành viên các ban Bác ái Xã hội các giáo xứ trong giáo phận. 

         Ban Tôn giáo thuộc sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng, đã chấp thuận đăng ký hoạt động của Caritas Đà Nẵng, bằng văn thư số 373/BTG-NV ký ngày 30-12-2010. 

         Tầm nhìn

         Cộng đồng thực thi bác ái theo tinh thần Tin Mừng, xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương.

         Sứ mạng

          1. Gây ý thức thực hành Lời Chúa bằng đời sống bác ái, chia sẻ nơi các Kitô hữu.
          2. Giúp HĐGMVN thực hiện các công tác bác ái xã hội theo các mục đích và tôn chỉ đã đề ra.

          3. Hợp tác với các tổ chức từ thiện bác ái trong cũng như ngoài nước để thực hiện các hoạt động bác ái xã hội.

          4. Phối hợp với Caritas các Giáo phận để tổ chức các hoạt động bác ái xã hội, thực hiện các chương trình và dự án theo kế hoạch đề ra.


          Đối tượng phục vụ

          Đối tượng phục vụ của Caritas Việt Nam là con người, ưu tiên những người nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội, thiếu những điều kiện sống căn bản của con người.


         Lĩnh vực hoạt động

        - Cứu trợ;

        - Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong và người khuyết tật hòa nhập cộng đồng;

        - Khuyến học;

        - Hỗ trợ người nghèo tạm cư;

        - Phát triển cộng đồng;

        - Nông nghiệp bền vững;