THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT NHU CẦU XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT NHU CẦU XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT NHU CẦU XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Kính gửi:

- Ban Công tác Người Khuyết tật-VP Caritas Đà Nẵng

- Ban Đại diện Caritas giáo xứ.

Theo chương trình hợp tác trao tặng xe Lắc cho người khuyết tật giữa Caritas Việt Nam và tổ chức American Wheelchair Mission. Văn phòng Caritas Đà Nẵng xin thông tin và hướng dẫn các nội dung sau:

1Điều kiện để được xét hỗ trợ xe Lắc. Người khuyết tật trong giáo phận Đà Nẵng, không phân biệt tôn giáo, có nhu cầu và khả năng sử dụng xe Lắc để mưu sinh.

2. Khảo sát và đăng ký.

- Cung cấp thông tin về người khuyết tật (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, mục đích sử dụng xe lăn)

-    Chụp 2 tấm hình 10x15, 1 tấm chụp chân dung, 1 tấm chụp chung với gia đình.

3. Thời gian nộp hồ sơ về văn phòng Caritas Đà Nẵng. Chậm nhất là ngày 14/04/2016.

4. Đơn vị triển khai. Ban Công tác Người Khuyết tật

- Xin ban Công tác Người Khuyết tật liên hệ với Caritas giáo xứ để thông tin và hướng dẫn các giáo xứ thực hiện, hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp đến Văn phòng hoặc gửi cho anh Phaolô Nguyễn Đăng Quang.

- Nếu có vấn đề chưa rõ, xin thông tin và trao đổi với Văn phòng để thống nhất.

 

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2016

TM. Văn phòng Caritas Đà Nẵng

Giuse Trần Thanh Liêm, Cvp