Caritas Đà Nẵng triển khai dự án “Người Samaritano nhân lành”

Caritas Đà Nẵng triển khai dự án “Người Samaritano nhân lành”

Caritas Đà Nẵng triển khai dự án “Người Samaritano nhân lành”

     Sáng thứ Năm, 17/09/2015, các anh chị trưởng/đại diện Caritas 46 giáo xứ trong giáo phận và các thành viên ban Phục vụ Sự sống (Thuộc văn phòng Caritas Đà Nẵng) đã tập trung về nhà thờ giáo xứ Xuân Thạnh, họp triển khai dự án “Người Samaritano nhân lành”. Dự án này do anh chị Vinh-Tuyết ở giáo phận Xuân Lộc tài trợ, nhằm hỗ trợ 500 phần quà hằng tháng (Mỗi phần tương đương 10kg gạo) cho những người bại liệt, bại não, túng cực không nơi nương tựa trong giáo phận Đà Nẵng.

     Cha Marcello Đoàn Minh-giám đốc Caritas Đà Nẵng cùng Cha Anrê Phan Quang-quản xứ Xuân Thạnh và các tham dự viên đọc kinh khai mạc cuộc họp trước tượng đài Thánh Giuse vừa mới được xây cất bên cạnh nhà thờ. Cha quản xứ chào đón các tham dự viên và cho biết đôi nét về giáo xứ Xuân Thạnh và hoạt động của ban Caritas của giáo xứ. Hằng năm giáo xứ sẽ giao cho ban Caritas giáo xứ tiền oi của 02 Chúa nhật để làm công tác bác ái. Sau đó các tham dự viên vào hội trường để họp.

     Trước hết, Cha giám đốc Caritas nói qua về chuyến đi thăm các cha giám đốc Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế từ ngày 03/09 đến 10/09/2015 vừa qua, trong vai trò đại diện Caritas giáo tỉnh Huế. Tiếp theo Cha giám đốc cho biết nguồn gốc, nhà tài trợ dự án và nhấn mạnh việc áp dụng linh đạo Caritas trong dự án này, làm sao để khi đem gạo đến cho kẻ đói ăn, chúng ta cũng mang tình yêu Chúa Kitô đến cho họ và khám phá ra Đức Kitô nơi họ.     

     Anh Giuse Trần Thanh Liêm, chánh văn phòng trình bày phần kỹ thuật của dự án: Các bước triển khai, các hoạt động, vận hành, cách lấy thông tin về đối tượng thụ hưởng. Các loại biểu mẫu cần thực hiện, đã được gửi cho các Caritas giáo xứ trong cuộc họp này. Các thành viên dự họp đã nêu những thắc mắc và hỏi lại các vấn đề chưa rõ.

     Trong phần linh tinh, anh chánh văn phòng xin các đơn vị cung cấp thông tin để lập danh bạ dùng trong các thời điểm có thiên tai; anh cho biết nghi thức gia nhập hội viên mới đợt II sẽ diễn ra vào khoảng cuối năm. Buổi họp kết thúc, các tham dự viên dùng cơm trưa tại hiên nhà thờ trước khi ra về.

     Được biết, ngày 05/10/2015 là thời điểm các Caritas giáo xứ cập nhật xong hồ sơ (Thông tin, hình ảnh), chậm nhất ngày 20/10/2015, văn phòng xác minh thông tin, hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho chủ đầu tư dự án. 

                            GB. Vũ Thành, BTT