Hội viên Cần biết

Caritas Đà Nẵng hân hoan chào mừng Cha tân Giám đốc và tri ân Cha nguyên Giám đốc

Ngày cập nhật 20 May 2022

Nguồn VP. CĐN

Ngày 5/5/2022, Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UB.BAXH- Caritas Việt Nam đã ký quyết định số 02/2022/QĐ/CVN bổ nhiệm Cha Simon Nguyễn Can Trường giữ chức vụ Giám đốc Caritas Đà Nẵng.

Thư Mục vụ Mùa Chay Thánh năm 2022 của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân-Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Ngày cập nhật 02 Mar 2022

Nguồn Website Giáo phận Đà Nẵng

... cùng với lòng cảm tạ tri ân, chúng ta cần củng cố ý thức về tình liên đới, lòng quảng đại và sự hoán cải nơi bản thân cũng như cộng đồng theo ý hướng của Đức Thánh Cha Phanxicô ...

6 bài học từ Mẹ Têrêxa mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống và hoạt động bác ái

Ngày cập nhật 24 Dec 2021

Nguồn phanxico.vn

(1) Khiêm tốn, (2) Làm ngang sức của mình, (3) Đừng xem tất cả là nghiêm trọng, (4) Đừng nhấn mạnh đến lỗi lầm của người khác, (5) Luôn lịch sự dù ở trong tình trạng nào, (6) Chọn con đường khó nhất.

THÔNG BÁO MỜI THẦU/TENDER NOTICE

Ngày cập nhật 06 Dec 2021

Nguồn VP CĐN

Kính mời các công ty về điện năng lượng mặt trời đủ khả năng, có sự quan tâm cùng tham gia đấu thầu. Xin xem “Thư mời thầu" trong mục này/ For solar installation companies, you are invited to participate in our bidding process. For more details, please see “Bidding Invitation” in this section.

Thư kêu gọi toàn Giáo phận cử hành Tuần Cửu nhật kính Đức Maria, Mẹ Trà Kiệu (Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng)

Ngày cập nhật 01 Sep 2021

Nguồn giaophandanang.org

Là con cái Đức Mẹ Trà Kiệu, người tín hữu Giáo phận Đà Nẵng chúng ta hôm nay, hơn lúc nào hết, cũng tin tưởng và hướng lòng cầu nguyện với Mẹ, để xin Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho mọi người được ơn bình an, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cơn dịch bệnh Covid-19 đầy phức tạp và hiểm nguy