Hội viên Cần biết

BÃI NƯỚC BỌT VÀ CHIẾC KHĂN TAY

Ngày cập nhật 19 Apr 2018

Nguồn VP.CĐN

Hội viên Caritas học nhiều bài về kỹ năng và linh đạo. Nhưng cần ghi tâm khắc cốt trước tiên bài học tự hủy của Chúa Giê-su để biết quên mình, chấp nhận sỉ nhục, đau khổ, vô ơn. ‘Tự hủy theo gương Chúa Giê-su’ là bí quyết giúp họ luôn giữ được bình an, ...

HIỆP THÔNG, THA THỨ VÀ CHIA SẺ. Suy Niệm CN II Phục Sinh – Năm B Của Lm. Anthony Trung Thành

Ngày cập nhật 07 Apr 2018

Nguồn VP CĐN

Thứ nhất, phải sống liên kết với Giáo hội, cộng đoàn, gia đình. Thứ hai, phải có tinh thần tha thứ. Thứ ba, phải sống tinh thần chia sẻ: Chia sẻ về niềm tin, chia sẻ về của cải vật chất.

KÍNH CHÀO ĐẤNG PHỤC SINH

Ngày cập nhật 31 Mar 2018

Nguồn VP.CĐN

Chúa Giê-su chết theo nghĩa: Ngài đã tắt hơi thở trên thập giá và thân xác Ngài được chôn trong mồ đá nhưng sự sống nơi Ngài không bị lấy đi. Ngài là nguồn sự sống, là Đấng thông ban sự sống.

CON ĐƯỜNG TỰ HỦY CỦA CHÚA GIÊ-SU

Ngày cập nhật 24 Mar 2018

Nguồn VP CĐN

Bước vào Tuần Thánh, website Caritas Đà Nẵng xin giới thiệu bài viết sau đây của Lm. Đan Vinh để giúp các hội viên Caritas hiểu và sống chiều kích tự hủy theo gương Chúa Giê-su trong linh đạo Caritas.

ĐỨC HỒNG Y LUIS ANTONIO TAGLE (CHỦ TỊCH CARITAS QUỐC TẾ) MỜI GỌI CHIA SẺ HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN VỚI NHỮNG NGƯỜI DI DÂN

Ngày cập nhật 22 Mar 2018

Nguồn Đài Vatican

Chúng ta không cần làm những điều to lớn vĩ đại để tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống của mọi người, nhưng chỉ cần thực hiện những cử chỉ bình thường nhỏ bé. Những điều này khi được thực hiện với sự chân thành, với sự hiểu biết và cảm thông thì có thể tạo nên những điều phi thường