Cha Giám Đốc Và Cha PGĐ Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Nhân Ngày Caritas Hành Hương Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu