Siêu Thị 0 Đồng - Sáng Kiến Của Tình Yêu

Siêu Thị 0 Đồng - Sáng Kiến Của Tình Yêu

Siêu Thị 0 Đồng - Sáng Kiến Của Tình Yêu

Thánh Auguttinô có nói: “Bạn hãy yêu đi, ban biết mình phải làm gì”. với linh đạo của Caritas là bác ái, với cái nhìn nhằm hướng đến người nghèo, người đau khổ, Ban Ban Bác ái Xã Hội – Caritas Giáo phận Đà Nẵng (CDN) sau một thời gian dài suy nghĩ và vận động các ân nhân,  sáng hôm nay, 03/5/2024, (CDN) đã mở phiên chợ 0 đồng đầu tiên tại điểm thôn Ra-Ê, xã A-Ting, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Chi tiế tại đây