Hoạt động Caritas Đà Nẵng

HỘI THẢO XÂY DỰNG DỰ ÁN TRỢ GIÚP NCH VÀ TRẺ OVC

HỘI THẢO XÂY DỰNG DỰ ÁN TRỢ GIÚP NCH VÀ TRẺ OVC

..., Cha Giám đốc thông tin về bối cảnh, công việc trợ giúp NCH trước đây của giáo phận, những nổ lực của mạng lưới Caritas Đà Nẵng và sự hỗ trợ của CVN, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế hiện nay. Cha cũng đề ra phương hướng thảo luận xây dựng dự án khả thi và phù hợp với hoàn cảnh giới hạn của CĐN. ...

TÂM TÌNH SAU HỘI CHỢ BÊ-LEM, GIÁNG SINH 2018.

TÂM TÌNH SAU HỘI CHỢ BÊ-LEM, GIÁNG SINH 2018.

"Hội chợ Bê-Lem", hội chợ của hiệp thông và chia sẻ đã diễn ra tốt đẹp tại giáo xứ Tam Thành. Xin cùng cám tạ Chúa và cầu chúc sứ điệp của "Hội chợ Bê-lem" sẽ còn đọng lại trong tim mọi người. Website xin gới thiệu tâm tình của một "Khách hàng" tham dự hội chợ này.