CHA VINH SƠN TRẦN VĂN KHẢI, GIÁM ĐỐC CARITAS GIÁO PHẬN BÀ RỊA ĐÃ QUA ĐỜI

CHA VINH SƠN TRẦN VĂN KHẢI, GIÁM ĐỐC CARITAS GIÁO PHẬN BÀ RỊA ĐÃ QUA ĐỜI

CHA VINH SƠN TRẦN VĂN KHẢI, GIÁM ĐỐC CARITAS GIÁO PHẬN BÀ RỊA ĐÃ QUA ĐỜI

Được tin Cha Vinh Sơn Trần Văn Khải, Giám đốc Caritas giáo phận Bà Rịa mới qua đời vào lúc 6h00 ngày 18/05/2016.

Văn phòng Caritas Đà Nẵng xin chia buồn đến gia đình và người thân của cha Cố Vinh Sơn. Xin chia buồn đến Caritas giáo phận Bà Rịa.  

Sáng nay, 19/05/2016, Cha Marcello Đoàn Minh, giám đốc Caritas Đà Nẵng đã lên đường đi viếng và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Vinh Sơn.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin ân thưởng hạnh phúc Thiên Đàng cho cha Cố. 

Cha Vinh Sơn sinh ngày 29/11/1957 tại Hòa Phát, Hòa Vang, Đà Nẵng. Từ năm 1968 đến năm 1975, ngài tu học tại Tiểu Chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng. Tiếp theo, từ năm 1975 đến 1982 ngài được chuyển lên học tại Đại Chủng viện Hòa Bình cũng thuộc giáo phận Đà Nẵng. Sau đó trong vòng 10 năm, ngài lần lượt giúp xứ tại hai Giáo phận khác với thời gian được chia đều cho mỗi nơi là 5 năm : 1982-1987 tại giáo xứ Tân Thành của giáo phận Long Xuyên và từ 1987-1992 tại giáo xứ Chu Hải của giáo phận Xuân Lộc.
 
Chịu chức linh mục ngày 17/12/1992 tại giáo xứ Lam Sơn, cha Vinh Sơn được trao phó coi sóc giáo họ biệt lập Xuân Ngọc (1992-2005). Từ 1997 - 2001, ngài được bổ nhiệm làm phó xứ Chu Hải. Sau đó ngài được bề trên giáo phận cắt đặt làm chánh xứ Chu Hải từ 2001-2005. Từ 2005 - 2014, cha Vinh Sơn được thuyên chuyển làm chánh xứ Hòa Xuân và được cử làm Quản hạt Mộc Xuyên (2009-2014). Từ 2014 đến nay, ngài được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Chính tòa, giáo phận Bà Rịa, đồng thời kiêm quản hạt Vũng Tàu.

VP.Caritas Đà Nẵng