THIÊN CHÚA LÀ NGƯỜI XÂY NHÀ!

THIÊN CHÚA LÀ NGƯỜI XÂY NHÀ!

THIÊN CHÚA LÀ NGƯỜI XÂY NHÀ!

Suy niệm Lời Chúa CN IV Mùa Vọng năm B

Bài đọc I:  2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16

Bài đọc II:  Romans 16:25-27

Tin Mừng: Lc 1:26-38

Anh chị em thân mến.

Chính Thiên Chúa là người xây nhà! Chính Thiên Chúa sai Đấng Cứu Thế đến!

Chính Thiên Chúa đến cùng Đức Ma-ri-a, và qua Đức Maria, tặng ban cho nhân loại Đấng Cứu Rỗi.

Tất cả đến từ Thiên Chúa và tất cả đều trở về với Thiên Chúa, nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng bởi vì Thiên Chúa và con người,trong lúc này đây, đang   tương quan nối kết với nhau.

Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách Samuel, quyển thứ hai. Đa-vít có ý đồ tuyệt vời khi muốn xây một ngôi nhà cho Đức Chúa! Tuy nhiên, điểm phải lưu ý khi nghe câu chuyện nàylà: Thiên Chúa là trung tâm của sự sống chứ không phải chúng ta. Nói một cách tuyệt đối, chúng ta không thể cho Thiên Chúa có thêm điều gì Ngài không có hay không làm được.

Điều đó không ngăn cản chúng ta ra công làm mọi việc cho Thiên Chúa! Mặc dù mọi cái ta có đều doThiên Chúa, chúng ta vẫn có thể quay trở lại tình yêu của Ngài bằng cách cố gắng sống cho Ngài và trung thành với mọi sự Ngài đòi hỏi chúng ta. Đây là cách đáp ứng bình thường, tự nhiên khi ta nhận biết tình yêu của Thiên Chúa.

Bài đọc thứ hai hôm nay trích trong thư gửi tín hữu Rôma và nói về mầu nhiệm cứu rỗi đang được mạc khải ra. Chỉ khi ta tin một Thiên Chúa có ngôi vị hằng yêu thương chúng ta, thì bất kỳ "kế hoạch nào của Thiên Chúa" cũng có ý nghĩa với ta. Thiên Chúa không cần phải "hoạch định" con đường như thể con người chúng ta vẫn làm. Điều tốt đẹp luôn có trong tâm trí của Ngài và Ngài đang làm việc để đem đến chota sự tốt lành và tình yêu thương. Một phần trong "kế hoạch" của Thiên Chúa là Ngài đã gửi Con Một của Ngài để cứu chúng ta khỏi chính chúng ta.

Ngày nay, nhiều người không tin vào Thiên Chúa, không tin vào ơn cứu rỗi. Đàng khác, nếu nhìn vào bất cứ lúc nào trong lịch sử thế giới- như ngày nay chẳng hạn- chúng ta sẽ thấy người ta đang làm cho cuộc sống của mình thành mớ hỗn tạp. Vào thập niên 1900, một phong trào rộng lớn tin rằng con người có thể làm cho mọi thứ nên tốt đẹp hơn và hoàn hảo nữa. Ngày nay nhiều người vẫn tin như thế khi họ cho rằng: các vấn đề của chúng ta là do các hệ thống chính trị hoặc kinh tế hoặc từ các nguyên nhân khác chứ họ không nhận ra rằng: các vấn đề của chúng ta đến từ bản chất con người sa ngã. Họ cũng không nhận thức rằng con người chúng ta tự sức không thể tự cứu lấy mình mà phải cần được Thiên Chúa cứu rỗi.

Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay trình bày cho chúng ta Đức Maria nói "có" với lời mời gọi của Thiên Chúa. Đây là bình minh của ơn cứu rỗi! Chỉ trong Chúa Giê-su, Đấng Cứu Rỗi, thế giới chúng ta mới được bình an. Chỉ trong Đức Giê-su là Chúa, các nước mới có thể làm việc cùng nhau. Chỉ với Đức Giê-su là trung tâm cuộc sống cá nhân của ta, ta mới có thể phục vụ Thiên Chúa bằng Thần Khí và Sự Thật cách đích thực.

Nguyện xin Thiên Chúa xây dựng cửa nhà, Giáo Hội, đất nướcvà thế giới của chúng ta.  Với niềm hy vọng đó, chúng ta mong chờ ngày Chúa đến.

Người anh em trong Chúa.

Abbot Philip

Nguồn: https://christdesert.org/2017/12/homily-4th-sunday-advent-cycle-b-2017/.

(Lm. Maeecello Đoàn Minh chuyển ngữ, có vài thay đổi so với nguyên bản).