LỜI NHẮC CỦA DỤ NGÔN VỀ NGÀY PHÁN XÉT

LỜI NHẮC CỦA DỤ NGÔN VỀ NGÀY PHÁN XÉT

LỜI NHẮC CỦA DỤ NGÔN VỀ NGÀY PHÁN XÉT

Cần phải khám phá ra ĐỨC KI-TÔ là  Vua và là Thiên Chúa đang ẩn thân nơi hàng triệu người đau khổ.

Bài học đầu tiên của dụ ngôn về cuộc phán xử cuối cùng chính là có một Thiên Chúa đang ẩn mình làm một kẻ không được biết đến, một người che mặt nạ. Khi làm người đang bị đóng đinh ngày nay trong hàng triệu người đau khổ, Ngài là Thiên Chúa ẩn giấu nhất. Do đó, dụ ngôn hôm nay kêu mời ta tìm kiếm Vị Thiên Chúa ẩn mình đàng sau sau khuôn mặt những người đau khổ. Dụ ngôn mời gọi ta tiếp nhận người đau khổ, như thánh Phanxicô Assisi hay như Mẹ Têrêsa đã làm. Trước tiên phải có tình yêu của Chúa Kitô trong lòng. Chúng ta chỉ tiếp nhận người bị thương tổn khi tình yêu của Thiên Chúa đang sống động trong chúng ta. Việc tiếp nhận đó bắt đầu từ trong nhà, qua những hành vi quảng đại với chồng, với vợ và gia đình. Khi ta biết yêu thương và chăm sóc người khác là ta bắt đầu biết quên mình đi. Từ đó chất lượng yêu thương này sẽ lan tỏa từ nhà mình ở sang người hàng xóm rồi xuống đường phố, đến với người đàn ông đã bị đột quị hay một ai đó bất tĩnh nhân sự trong một tai nạn xe hơi. Tình yêu này được khuếch đại khi tôi ngộ ra rằng người chết đói ở Châu Á và Châu Phi là anh trai tôi và người đang đói khát ở Mỹ Latinh là em gái tôi. Tôi cần ‘đi ra’ để giúp đỡ họ vì chúng tôi là một gia đình. Tình yêu của Thiên Chúa nơi ta phải chạm tới đủ mọi hạng người, lí do chính là vì tôi có cùng một Thiên Chúa sống trong tôi đang sống trong những người đó.

Cần phải sẵn sàng để trả lời "Có" cho sáu câu hỏi của đức vua. 

Trong dụ ngôn về cuộc phán xử cuối cùng, khi nói đến việc tách chiên ra khỏi dê, Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải sẵn sàng trả lời "có" cho sáu câu hỏi về các việc “thương xác, thương linh hồn” của ta. "Ta đói, khát, bị trần truồng, không nhà, đau yếu, bị bỏ tù, ngươi có giúp Ta không? " Khi Chúa đe phạt hoặc khước từ phần thưởng, đó là cách Ngài thúc đẩy ta làm điều Ngài muốn ta làm, giống như những bậc phụ huynh vẫn làm. Chúa nhắc ta nhớ rằng: khi chăm sóc nhưng người đói khát, người xa lạ, trần truồng, bệnh nhân, tù đày, chúng ta chăm sóc Chúa Giêsu nơi những người này. Mẹ Tê-rê-xa giải thích rằng: những người đói không chỉ đói bánh mì mà còn đói tình yêu; những người mình trần không chỉ cần quần áo mà còn cần nhân phẩm mình được người khác tôn trọng; người vô gia cư không chỉ không nơi ở vì thiếu một căn phòng nhưng vì bị từ chối. Đây là Đấng Ki-tô ngậm ngùi đang sống trong những người bị tổn thương, đằng sau đôi mắt, dòng lệ, và nỗi đớn đau của họ. Tất cả các Bí tích và lời cầu nguyện trong Giáo Hội đều có ý làm cho chúng ta thực lòng thương xót họ và để nhờ đó ta đủ điều kiện được Vua Ki-tô (mà ta đã giúp đỡ) sẽ ban thưởng trong ngày Phán Xét.

Nguồn: Homilies of Fr. Anthony Kadavil

(Lm Đoàn Minh chuyển ngữ)