ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: "Tôi có đau khổ khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn không?"

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: "Tôi có đau khổ khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn không?"

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: "Tôi có đau khổ khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn không?"

Làm những việc theo lòng thương xót không có nghĩa chỉ là đem cho tiền để xoa dịu lương tâm của mình. Nhưng là chia sẻ đau khổ với người khác, thậm chí cả khi phải nhận lấy thiệt hại về mình. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ Hai, 05/06/2017, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Lấy ý từ đoạn trích sách Tôbia, Đức Giáo hoàng chỉ ra ông Tobit đã rất buồn và khóc nghe thấy một người Do Thái bị giết, và ông đã ra lấy xác người đó bị chôn cất khi hoàng hôn xuống.

Đức Phanxicô tiếp tục nói về 14 mối thương người và những việc làm của lòng thương xót. Ngài giải thích rằng những việc làm của lòng thương xót không chỉ là chia sẻ của cải nhưng còn là chia sẻ những đau khổ của người khác.

“Chúng ta không làm những việc thương người để xoa dịu lương tâm của mình, để khiến chúng ta thấy mình tốt đẹp hơn.  Người có lòng thương xót là người cảm thương người khác, chia sẻ đau khổ của họ. Chúng ta phải tự hỏi mình: Tôi có quảng đại không? Tôi có biết đặt mình vào vị trí của người khác không? Tôi có đau khổ khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn không?

Trong đoạn Kinh Thánh của bài đọc 1, những người Do Thái bị lưu đày đến Assiry, và không được phép chôn cất cho xứng đáng. Ông Tobit đã mạo hiểm mạng sống của mình để lo cho họ, và chúng ta cũng có thể phải mạo hiểm khi làm những việc thương người.

Trong Thế chiến II, Đức Giáo Hoàng Pius XII, đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu những người Do Thái khỏi cảnh bị bắt, bị giết chết.

Những người thực thi việc làm của lòng thương xót thì phải mạo hiểm và còn bị những người khác chế giễu, như ông Tobit đã bị hàng xóm của mình chế giễu.  Làm việc lòng thương xót cũng có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận những bất tiện những khó khăn, cũng như Chúa chúng ta trên con đường Thập Giá đã chấp nhận mọi khó khăn đau đớn, để biểu lộ lòng thương xót cho chúng ta.

Chúng ta làm những việc thương người là bởi chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã thương chúng ta trước. Hãy nghĩ về những sai phạm của mình, những tội lỗi của mình, nghĩ xem Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta thế nào, để chúng ta cũng có thể làm như thế với anh chị em của mình.

Những việc làm của lòng thương xót giúp cho chúng ta tránh xa đường lối ái kỷ, và giúp chúng ta noi gương Chúa Giêsu một cách mật thiết hơn.”

Theo phanxico.vn