ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THÀNH LẬP "BỘ CỔ VÕ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN"

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THÀNH LẬP "BỘ CỔ VÕ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN"

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THÀNH LẬP "BỘ CỔ VÕ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN"

WHĐ (02.09.2016) – Những cải tổ Giáo triều Roma đã được cụ thể hoá. Sau lãnh vực kinh tế và truyền thông, rồi đến Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mới được thành lập cách nay hai tuần, nay lại có thêm một Bộ mới khác. Trong Tông thư-Tự sắc ký ngày 17/8/2016, được công bố hôm thứ Tư, 31/8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập “Bộ Cổ võ Phát triển con người toàn diện” [Dicasterium ad Integram Humanam Progressionem fovendam] theo đề nghị của Hội đồng Hồng y Tư vấn.

Toàn văn Tông thư-Tự sắc Humanam progressionem (Phát triển con người) về việc thành lập Bộ mới như sau:

TÔNG THƯ – TỰ SẮC HUMANAM PROGRESSIONEM

Thành lập Bộ Cổ võ Phát triển con người toàn diện

Trong tất cả bản chất và qua mọi hành động của mình, Giáo hội được mời gọi cổ võ sự phát triển con người toàn diện theo ánh sáng của Tin Mừng. Sự phát triển này được thực hiện qua việc quan tâm chăm sóc các thiện ích vô tận của công lý, hoà bình và bảo vệ thế giới thụ tạo. Người kế vị Tông đồ Phêrô, trong hành động nhằm khẳng định các giá trị này, không ngừng thích nghi các cơ quan hợp tác với giáo hoàng để có thể đáp ứng một cách tốt nhất các đòi hỏi của con người, nam và nữ, mà các cơ quan này được mời gọi phục vụ.

Do đó, với mục đích thể hiện mối quan tâm của Toà Thánh trong các lãnh vực liên quan đến y tế và các việc bác ái, tôi thiết lập “Bộ Cổ võ Phát triển con người toàn diện”. Bộ này sẽ đặc trách các vấn đề liên quan đến di dân, đến những người nghèo túng, bệnh tật và bị loại trừ, những người bị đặt ra ngoài rìa xã hội và nạn nhân của các vụ xung đột vũ trang và các thiên tai, những người bị giam giữ, các người thất nghiệp và các nạn nhân của chế độ nô lệ dưới mọi hình thức và của nạn tra tấn.

Từ ngày 1 tháng Giêng 2017, các thẩm quyền của các Hội đồng Toà Thánh hiện hành nêu sau đây sẽ được hợp nhất trong Bộ mới này, được điều hành theo các Quy chế được tôi phê chuẩn ad experimentum [để thử nghiệm]: Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình, Hội đồng Toà thánh Cor Unum, Hội đồng Toà thánh phụ trách Mục vụ di dân và người lữ hành, Hội đồng Toà Thánh phụ trách Mục vụ chăm sóc y tế. Vào thời điểm nêu trên, bốn Hội đồng này sẽ ngưng thi hành nhiệm vụ và giải thể, và các điều khoản từ số 142 đến 153 của Tông hiến Pastor Bonus sẽ bị bãi bỏ.

Tôi quyết định rằng tất cả những gì được đề ra trong Tông thư-Tự sắc này có giá trị đầy đủ và cố định, bất chấp mọi điều trái ngược, kể cả điều đáng lưu ý đặc biệt và được ban hành qua việc phổ biến trên Osservatore Romano, và được công bố trên Acta Apostolicae Sedis, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2017.

Ban hành tại Roma, cạnh Đền Thánh Phêrô,

ngày 17 tháng Tám 2016, Năm thánh Lòng Thương Xót,

năm thứ tư triều giáo hoàng của tôi.

Phanxicô

Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, hiện là Chủ tịch Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình làm Bộ trưởng của Bộ mới thành lập. Với một thư ký và ít nhất một phụ tá thư ký - những người này có thể là giáo dân và thuộc những miền khác nhau trên thế giới-, Đức Hồng y Turkson sẽ giám sát ba Uỷ ban chuyên lo về bác ái, sinh thái và chăm sóc sức khỏe. Sẽ có một phân bộ chuyên trách về di dân và chính Đức Thánh Cha sẽ tạm thời đảm nhiệm phân bộ này.

Mai Tâm chuyển ngữ