DANH SÁCH KHIÊM NHƯỜNG CỦA MẸ TÊRÊXA

DANH SÁCH KHIÊM NHƯỜNG CỦA MẸ TÊRÊXA

DANH SÁCH KHIÊM NHƯỜNG CỦA MẸ TÊRÊXA

“Khiêm nhường là mẹ của tất cả mọi đức hạnh; tinh tuyền, bác ái và vâng lời. Chỉ khi chúng ta có đức tính khiêm nhường thì tình yêu của chúng ta mới chân thật, mới tận tâm và nồng nhiệt. Nếu chúng ta khiêm tốn thì không có gì làm xao động chúng ta, kể cả được khen cũng như bị vô ơn, vì chúng ta biết mình là ai. Nếu chúng ta bị lên án, chúng ta cũng không nản chí. Nếu người ta cho mình là thánh, mình cũng không ở trên bệ thờ”. 

                                                                                                                                   Mẹ Têrêxa Calcutta 

Danh sách khiêm nhường của Mẹ Têrêxa

 1. Nói về mình ít nhất có thể.
 2. Lo việc mình chứ không lo việc người khác.
 3. Tránh tò mò.
 4. Không can thiệp vào việc của người khác.
 5. Vui vẻ chấp nhận các bực mình nhỏ.
 6. Đừng chăm chú vào lỗi của người khác.
 7. Chấp nhận phê bình dù mình không đáng bị.
 8. Theo ý người khác.
 9. Chấp nhận những lời xúc phạm và tổn thương.
 10. Chấp nhận bị khinh thường, bị lãng quên, bị không biết tới.
 11. Lịch sự và tế nhị dù bị khiêu khích.
 12. Đừng tìm cách để được ngưỡng mộ, được thương.
 13. Đừng tự bảo vệ mình với chính phẩm cách của mình.
 14. Trong các cuộc thảo luận, nhịn, dù mình có lý.
 15. Luôn chọn công việc khó nhất.