Suy Tư Về Ngày Thế Giới Người Nghèo Năm 2023

Suy Tư Về Ngày Thế Giới Người Nghèo Năm 2023

Suy Tư Về Ngày Thế Giới Người Nghèo Năm 2023

WHĐ (11.11.2023) – Ngày Thế giới Người nghèo năm nay được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 19.11.2023 với chủ đề: “Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4,7). Đây là dịp tốt để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, suy tư và gợi lên vài thực hành cụ thể trong ngày này. Chi tiết xem tại đây