Thư mời tham dự khóa tập huấn "Kỹ năng viết văn bản thông thường, tổ chức và điều hành cuộc họp"

Thư mời tham dự khóa tập huấn "Kỹ năng viết văn bản thông thường, tổ chức và điều hành cuộc họp"

Thư mời tham dự khóa tập huấn "Kỹ năng viết văn bản thông thường, tổ chức và điều hành cuộc họp"