THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI THẢO " Truyền thông đồng hành với phát triển mạng lưới Caritas Đà Nẵng"

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI THẢO " Truyền thông đồng hành với phát triển mạng lưới Caritas Đà Nẵng"

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI THẢO " Truyền thông đồng hành với phát triển mạng lưới Caritas Đà Nẵng"

Được Cha Giám đốc chấp thuận, Văn phòng và ban Truyền thông (VP/CĐN) tổ chức hội thảo về vai trò của hoạt động truyền thông trong sự phát triển của mạng lưới Caritas giáo phận, từ đó đề ra một số công tác truyền thông cụ thể, phù hợp với điều kiện và khả năng hiện nay. 

Văn phòng trân trọng kính mời

 + Anh chị thành viên ban Truyền thông (VP/CĐN), anh chị cộng tác viên ở Caritas giáo xứ (Nếu chưa có cộng tác viên, hoặc cộng tác viên không sắp xếp được, xin kính mời anh chị hội trưởng Caritas giáo xứ tham dự)

 + Đại diện ban Phục vụ sự sống, ban Công tác Người Khuyết tật, ban TNV trẻ. (Mỗi ban 2 người)

 + Các hội viên Caritas có quan tâm.

Đến tham dự chương trình hội thảo nói trên, vào lúc 7h30 ngày 12/05/2017 tại nhà thờ An Thượng.

Xin xem chương trình chi tiết dưới đây.

 

TM. VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG

Giuse Trần Thanh Liêm, Cvp