TOÀN THỂ GIA ĐÌNH CARITAS ĐÀ NẴNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

TOÀN THỂ GIA ĐÌNH CARITAS ĐÀ NẴNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN  ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

TOÀN THỂ GIA ĐÌNH CARITAS ĐÀ NẴNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

"...Một hành trình mới đã khởi sự và tôi rất mong mỏi và hy vọng trong tin mến được mọi thành phần Dân Chúa của Giáo phận Đà Nẵng mở rộng vòng tay đón nhận, yêu thương, giúp đỡ và cộng tác chân thành, để xây dựng giáo phận thành Gia đình yêu thương như lòng Chúa mong ước. Khi trở nên Mục tử của giáo phận Đà Nẵng, tôi cũng trở nên người con của giáo phận, là thành phần của gia đình giáo phận, từ nay tôi nguyện sẽ đem hết tâm huyết và khả năng để phục vụ trong yêu mến và phó thác..."

Trích : Lời Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân phát biểu trong cuộc phỏng vấn do Gioan Lê Quang Vinh thực hiện đăng trên Vietcatholic ngày 30 tháng 3 năm 2016