Đức Hồng Y Peter Turkson kêu gọi một sự thay đổi cơ bản về bảo vệ môi sinh

Đức Hồng Y Peter Turkson kêu gọi một sự thay đổi cơ bản về bảo vệ môi sinh

Đức Hồng Y Peter Turkson kêu gọi một sự thay đổi cơ bản về bảo vệ môi sinh

Đức Hồng Y Peter Turkson đã lên tiếng kêu gọi “một sự thay đổi cơ bản” trong thái độ và các chính sách công cộng nhằm bảo vệ môi sinh và giúp đỡ người nghèo. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên trong một diễn văn hôm 14 tháng Năm tại Đại Hội Đồng Caritas quốc tế kỳ thứ 20.

Đức Hồng Y Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, nói rằng những phát triển kinh tế trong những năm gần đây đã nghiêng hẳn về những “mặt trái của nó với những giá phải trả không thể chấp nhận được.” Ngài chỉ trích sự tồn tại của nạn đói trong một thời đại sung túc, và sự kiện là có “một thế lực đặc quyền” đang kiểm soát hầu hết của cải trên thế giới.

Một thái độ lành mạnh đối với phát triển kinh tế nên bắt đầu với một sự công nhận rằng mọi loài thụ tạo là ân sủng của Thiên Chúa, và “đáp trả đúng đắn khi nhận được ân sủng tuyệt vời như thế phải là lòng biết ơn, tình yêu và sự tôn trọng.” Ngài giải thích rằng con đường này sẽ dẫn đến tình đoàn kết và một sự quản lý kinh tế trong đó kết hợp sự tăng trưởng có trách nhiệm với việc chăm sóc cho môi trường và mối quan tâm đối với người nghèo.

Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh rằng những thay đổi mà ngài thấy là cần thiết không thể đạt được thông qua các chính sách công cộng mà thôi. “Nếu không có sự hoán cải về luân lý và sự thay đổi của con tim thì các quy định, chính sách và các mục tiêu trên thế giới dù tốt đến đâu cũng chẳng có hiệu quả.”

Vietcatholic.org - Nguyễn Việt Nam 17/05/2015