Thông Điệp Laudate Deum - Hãy Ngợi Khen Chúa Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thông Điệp Laudate Deum - Hãy Ngợi Khen Chúa Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thông Điệp Laudate Deum - Hãy Ngợi Khen Chúa Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tôi hỏi những người nắm giữu quyền lực

Tại sao bạn muốn nắm giữ quyền lực sẽ được ghi nhớ vì không có khả năng ngăn chặn khủng hoảng khí hậu khi nó trong tình trạng khẩn cấp và cần thiết? Chi tiết xem tại đây