UNICEF: Hàng Triệu Trẻ Em Trên Toàn Cầu Đối Mặt Với Tình Trạng Khan Hiếm Nước Do Biến Đổi Khí Hậu

UNICEF: Hàng Triệu Trẻ Em Trên Toàn Cầu Đối Mặt Với Tình Trạng Khan Hiếm Nước Do Biến Đổi Khí Hậu

UNICEF: Hàng Triệu Trẻ Em Trên Toàn Cầu Đối Mặt Với Tình Trạng Khan Hiếm Nước Do Biến Đổi Khí Hậu

Theo báo cáo của UNICEF, cứ ba trẻ em trên toàn cầu thì trong đó có một trẻ sống ở những khu vực khó tiếp cận với nước. Điều này cảnh báo rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn vào năm 2050 khi dự đoán sẽ có thêm 35 triệu trẻ em phải đương đầu với tình trạng khan hiếm nước do biến đổi khí hậu gây ra. Chi tiết tại đây