CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN CARITAS ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 2

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN CARITAS ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 2

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN CARITAS ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 2

Ngày 22/06/2016 sắp đến, tại nhà thờ Chính Tòa, sẽ diễn ra Đại hội toàn thể hội viên Caritas lần thứ 2 (năm 2016), đây là ngày gặp mặt toàn thể hội viên Caritas theo thông lệ 2 năm 1 lần, vào năm chẵn, lần thứ nhất (2014) tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Phú Thượng vào ngày 01/04/2014.

Văn phòng đã gửi thông báo, chương trình, và các văn bản hướng dẫn đến Cha quản xứ và Cartas các giáo xứ. Xin tất cả anh chị em hội viên sắp xếp công việc về tham dự đông đủ.

Ngày 06/06/2016 vừa qua, ban Tổ chức Đại hội đã họp phiên thứ 2 tại văn phòng, để rà soát công tác chuẩn bị. Theo hướng dẫn, xin các ban Đại diện Caritas giáo xứ nhanh chóng hoàn thành và nộp về Văn phòng chậm nhất trong ngày 10/06/2016, gồm:

1. Danh sách đăng ký tham dự viên (Tên thánh, họ và tên);

2. Bài chia sẻ về hoạt động bác ái xã hội của Caritas giáo xứ mình (Bài báo, bài thơ, hồi ký ...);

3. Bản góp ý dự thảo về đường hướng, mục tiêu phát triển mạng lưới Caritas giáo phận giai đoạn 2016 -2018;

4. Hồ sơ ứng viên gia nhập Caritas Việt Nam.

TM. Văn phòng Caritas Đà Nẵng

Giuse Trần Thanh Liêm, Cvp