BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN KHÁM MỔ MẮT ĐỢT 2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN KHÁM MỔ MẮT ĐỢT 2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN KHÁM MỔ MẮT ĐỢT 2

 

                                        Kính gửi:

                                          - Văn phòng Caritas Huế.

                                     - Ban Đại diện Caritas giáo xứ Tam Tòa, Thuận Yên, Việt An, Phước Tường, Gia Phước, Thanh Đức, Hòa Cường, Ái Nghĩa và các bệnh nhân đã đăng ký khám mổ mắt đợt 2

Theo thông báo mới nhất của bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương Hội An, do số lượng bệnh nhân đăng ký khám và mổ mắt trong đợt này ít, nên bệnh viện chưa thể thu xếp khám, mổ vào ngày 20/06/2015 như dự kiến.

Vậy văn phòng Caritas Đà Nẵng kính báo đến văn phòng Caritas Huế, Caritas các giáo xứ và bệnh nhân được biết, xin vui lòng chia sẻ trở ngại ngoài ý muốn này của bệnh viện Thái Bình Dương và văn phòng Caritas Đà Nẵng. Văn phòng sẽ có thông báo ngay sau khi bệnh viện sắp xếp được lịch khám.

Xin các anh chị trong ban Đại diện Caritas giáo xứ giúp văn phòng thông tin đến tất cả bệnh nhân đã đăng ký. Chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 13/06/2015

TM. Văn phòng Caritas Đà Nẵng

Giuse Trần Thanh Liêm, Cvp