Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích về lòng thương xót: “Chúa Giêsu muốn mở cửa quả tim của Ngài”

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích về lòng thương xót: “Chúa Giêsu muốn mở cửa quả tim của Ngài”

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích về lòng thương xót: “Chúa Giêsu muốn mở cửa quả tim của Ngài”

Đức Phanxicô đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí Tin (Credere), tạp chí chính thức của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong cuộc phỏng vấn này, Ngài giải thích vì sao ngài mong muốn tổ chức Năm Thánh, ngài nhắc lại trong buổi Kinh Truyền Tin đầu tiên và trong thánh lễ đầu tiên khi nhậm chức, ngài đã nói về lòng thương xót. “Tôi là kẻ có tội nhưng tôi là người được tha thứ”, ngài nhắc lại trong cuộc phỏng vấn này, chứng tỏ sự hiện diện của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót trong cuộc đời của ngài.

“Tôi cảm nhận như Chúa có một ước mong để chứng tỏ lòng thương xót của Ngài cho con người”. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Phanxicô cho thấy mình tiếp nối con đường của Đức Gioan-Phaolô II, Giáo hoàng Ba Lan mà ngài sẽ theo gót chân người vào tháng 7-2016 sắp tới, và ngài cũng cập nhật giáo huấn mục vụ của Giáo hoàng Ba Lan. Đức Phanxicô nhắc đến thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót năm 1980 (Dives in Misericordia), việc phong thánh cho nữ tu Faustine Kowalska và tổ chức Lễ Năm Thánh Lòng thương xót Chúa năm 2000. Đức Phanxicô khẳng định, “tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì để tiếp tục truyền thống này”.

“Chúng ta quen với những tin tức xấu, những việc làm tàn ác xúc phạm đến danh Chúa. Thế giới cần khám phá một Thiên Chúa là Cha, Ngài có lòng thương xót, và tàn ác không phải là con đường, rằng sự lên án không phải là con đường, và vì chính Giáo hội đôi khi cũng đi theo con đường cứng rắn, rơi vào cám dỗ đi theo con đường cứng rắn trong ý muốn chỉ nhấn mạnh đến các tiêu chuẩn đạo đức”, Đức Phanxicô nhấn mạnh. “Tôi nghĩ bây giờ là lúc của lòng thương xót, chúng ta thảy là kẻ có tội, chúng ta thảy đều mang các cục tạ nội tâm. Tôi cảm nhận Chúa Giêsu muốn mở cửa quả tim của Ngài.

“Ngày nay, chúng ta cần vun trồng, cần quay lại với lòng dịu dàng, đó là hoa trái của Năm Thánh Lòng Thương Xót này: sự dịu dàng của Chúa đối với mỗi người chúng ta”, Đức Phanxicô nói trong cuộc phỏng vấn này. Ít nhất một thứ sáu mỗi tháng trong suốt Năm Thánh, Đức Phanxicô sẽ có một hành vi cụ thể để thực hiện lòng thương xót của Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch