Caritas Việt Nam khởi động chiến dịch "Chúng ta cùng nhau"

Caritas Việt Nam khởi động chiến dịch "Chúng ta cùng nhau"

Caritas Việt Nam khởi động chiến dịch "Chúng ta cùng nhau"

Khi trái đất nóng lên ở mức báo động, khi tháng 7 năm 2023 được xác nhận là tháng 7 nóng nhất lịch sử, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã tuyên bố rằng “kỷ nguyên sôi sục toàn cầu đã đến”. Đáng buồn thay, điều này lại không có gì gây ngạc nhiên với những người trong chúng ta, những người đã vận động và nâng cao nhận thức về tình trạng khẩn cấp về khí hậu trong nhiều năm. Bất chấp sự nhận biết của nhân loại về khủng hoảng khí hậu cũng như những gì chúng ta nên làm, dường như điều chúng ta đang thiếu là ý chí chính trị để thay đổi. Hay đúng hơn là động lực. Chi tiết chiến dịch tại đây