Cha Giuse Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Caritas Long Xuyên đã qua đời

Cha Giuse Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Caritas Long Xuyên đã qua đời

Cha Giuse Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Caritas Long Xuyên đã qua đời

 

     Được tin Cha Giuse Nguyễn Văn Việt - Đại diện Giám mục, Giám đốc Caritas Long Xuyên mới qua đời vào lúc 9h30 hôm nay ngày 27/4/2015.

     Văn phòng Caritas Đà Nẵng xin chia buồn đến gia đình và người thân của cha Cố Giuse. Xin chia buồn đến Caritas giáo phận Long Xuyên.  

     Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin ân thưởng hạnh phúc Thiên Đàng cho cha Cố. 

                                                                                         VP. Caritas Đà Nẵng