THÔNG BÁO Về việc mừng kính thánh Têrêxa Calcutta – 5/9/2022, Bổn mạng Caritas Giáo phận Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về việc mừng kính thánh Têrêxa Calcutta – 5/9/2022, Bổn mạng Caritas Giáo phận Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về việc mừng kính thánh Têrêxa Calcutta – 5/9/2022, Bổn mạng Caritas Giáo phận Đà Nẵng

     Chuẩn bị mừng lễ bổn mạng Caritas Đà Nẵng, vào ngày 22/8/2022 vừa qua, hơn 120 hội viên thuộc Ban Đại diện Caritas giáo xứ, các ứng viên gia nhập đã tĩnh tâm tại nhà thờ giáo xứ Xuân Thạnh, nhằm tìm hiểu tiểu sử, học hỏi giáo huấn, linh đạo và mẫu gương bác ái của Thánh Nhân.

     Khóa tĩnh tâm do Cha Simon Nguyễn Can Trường - Giám đốc Caritas Đà Nẵng và Cha Marcello Đoàn Minh - Tuyên úy Caritas hướng dẫn.

     Trong ngày tĩnh tâm này, quý Cha và các hội viên đã thống nhất tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng vào ngày 5/9/2022, tại nhà thờ giáo xứ Hòa Khánh, với các hoạt động chính như sau:

        - Nghi thức kiệu tượng thánh, dâng hương tôn kính thánh Têrêxa Calcutta

        - Thánh lễ mừng kính và tạ ơn

        - Nghi thức Công nhận hội viên mới

        - Trao quà cho 10 gia đình nghèo khó do giáo xứ đề nghị

        - Liên hoan mừng lễ 

Văn phòng Caritas Đà Nẵng trân trọng kính mời anh chị Hội viên Caritas và anh chị ứng viên gia nhập Caritas Việt Nam về dự lễ bổn mạng lúc 8h ngày 5/9/2022, tại nhà thờ giáo xứ Hòa Khánh.  

Để công tác tổ chức, phục vụ được chu đáo, Văn phòng xin lưu ý các điểm sau:

   (1) Xin các anh chị Hội viên về tham dự lễ bổn mạng đăng ký nơi Ban Đại diện Caritas giáo xứ, các Ban, Nhóm chuyên môn của mình. Xin có mặt đúng giờ để thánh lễ được trang nghiêm và sốt sắng

   (2) Xin quý Ban Đại diện Caritas giáo xứ, các ban chuyên môn nộp danh sách hội viên, ứng viên tham dự lễ bổn mạng (Theo mẫu đã hướng dẫn trong kỳ tĩnh tâm 22/8/2022 vừa qua)  về cho Văn phòng trước ngày 28/8/2022 như đã thống nhất.

   (3) Xin các đơn vị, cá nhận tham gia phụng vụ, phục vụ chu toàn công việc đã lãnh nhận.

        Nguyện xin thánh Têrêxa Calcutta trợ giúp và cầu bầu cho chúng ta trước Tòa Chúa.

                                                                                                           TM. Văn phòng Caritas Đà Nẵng

  Giuse Trần Thanh Liêm, CVP