ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CARITAS QUỐC TẾ

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CARITAS QUỐC TẾ

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CARITAS QUỐC TẾ

VATICAN. ĐTC khích lệ Caritas quốc tế tiếp tục sứ mạng giúp cảm thấy Giáo Hội thực sự là người đồng hành với mọi người, nhất là những người bị bỏ rơi đàng sau.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17-11-2016, dành cho 80 thành viên Hội đồng đại diện của Caritas quốc tế nhân dịp về Roma nhóm họp.

Ngài nói: ”Anh chị em hãy tiếp tục mang sứ điệp vui tươi của Tin Mừng trên khắp thế giới, nhất là cho những người bị bỏ rơi đằng sau, và có những người có quyền thay đổi sự việc, vì có thể thay đổi. Nạn nghèo đói, bệnh tật, áp bức không phải là một định mệnh không thể tránh được và chúng không thể là những tình trạng trường kỳ. Tín thác nơi sức mạnh của Tin Mừng, chúng ta thực sự có thể góp phần thay đổi sự việc hoặc ít là cải tiến chúng”.

ĐTC cũng nói rằng: ”Tôi rất hài lòng khi được biết tổ chức Caritas quốc tế sẽ thi hành một chiến dịch có chủ đề là di dân. Tôi hy vọng sáng kiến đẹp đẽ này mở rộng con tim của bao nhiêu người đón nhận những người di dân và tị nạn, để họ có thể thực sự cảm thấy như ở nhà trong các cộng đoàn của chúng ta. Anh chị em cũng hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc, các cộng đoàn và các tín hữu. Hãy dùng tất cả nghị lực của anh chị em để cùng làm việc với các cộng đồng tín ngưỡng khác, đang đặt phẩm giá con người ở trọng tâm sự chú ý của họ. Hãy chiến đấu chống nghèo đói và đồng thời học hỏi với người nghèo. Hãy để cho mình được gợi hứng từ cuộc sống đơn sơ và thiết yếu, các giá trị và cảm thức liên đới và chia sẻ của họ, khả năng trỗi dậy trong những khó khăn, nhất là kinh nghiệm sống của họ về Chúa Kitô đau khổ”.

Caritas quốc tế qui tụ hơn 160 tổ chức Caritas quốc gia và được chia làm 7 vùng trong đó có Á châu. Tổ chức này hiện do ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM Manila, Philippines, làm chủ tịch. Cứ 4 năm một lần đại diện các Caritas thành viên nhóm họp tại Vatican để duyệt xét cộng việc, phê chuẩn kế hoạch hoạt động và ngân sách, cũng như bầu các Hội đồng đại diện (SD 17-11-2016)

 G. Trần Đức Anh OP