ĐỨC HỒNG Y LUIS ANTONIO TAGLE - CHỦ TỊCH CARITAS QUỐC TẾ phát biểu tại sự kiện "Phương pháp tiếp cận thực tế để giảm thiệt hại thực phẩm trong bối cảnh an toàn thực phẩm: Một thách đố cho cộng đồng quốc tế" tại trụ sở FAO, Roma.

ĐỨC HỒNG Y LUIS ANTONIO TAGLE - CHỦ TỊCH CARITAS QUỐC TẾ  phát biểu tại sự kiện "Phương pháp tiếp cận thực tế để giảm thiệt hại thực phẩm trong bối cảnh an toàn thực phẩm: Một thách đố cho cộng đồng quốc tế" tại trụ sở FAO, Roma.

ĐỨC HỒNG Y LUIS ANTONIO TAGLE - CHỦ TỊCH CARITAS QUỐC TẾ phát biểu tại sự kiện "Phương pháp tiếp cận thực tế để giảm thiệt hại thực phẩm trong bối cảnh an toàn thực phẩm: Một thách đố cho cộng đồng quốc tế" tại trụ sở FAO, Roma.

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle - Chủ tịch Caritas Quốc tế nói rằng vấn đề mất mát thực phẩm cần phải được xem xét và tiếp cận một cách khác thông qua các chính sách của chính phủ, sự lựa chọn lối sống và linh đạo. Đức Hồng Y phát biểu tại sự kiện 'phương pháp tiếp cận thực tế để giảm thiệt hại thực phẩm trong bối cảnh an toàn thực phẩm: Một thách đố cho cộng đồng quốc tế" tại trụ sở Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO) tại Rome.

Có đến một phần ba (1,3 tỷ tấn) của tất cả các thực phẩm bị hư hoặc phung phí trước khi nó được người dân tiêu thụ. Thực phẩm bị mất hoặc bị lãng phí trong suốt chuỗi cung ứng, từ sản xuất ban đầu đến khi nó đến được nhà dân. Điều này có tác động lớn đối với các gia đình nghèo, những người có nguồn thực phẩm phụ thuộc trực tiếp vào nông nghiệp.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng y Tagle nói: "Nếu chúng ta muốn hệ thống thực phẩm đảm bảo quyền có đầy đủ thức ăn cho tất cả mọi người, kể cả những người thiệt thòi nhất, đòi hỏi chúng ta phải có chính sách hợp lý và các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn thiệt hại thực phẩm.

Đức Hồng Y nói rằng sự mất mát thực phẩm là một vấn đề trong việc thực hiện các dự án Caritas. Ngài đưa ra ví dụ về việc Caritas nỗ lực giảm tổn thất thực phẩm trong chương trình "Farm cho Maine" ở Mỹ, chương trình này phân phối thực phẩm trực tiếp từ cánh đồng đến người nghèo và một nghiên cứu năm 2014 bởi Caritas Malawi cho thấy việc tổn thất lương thực từ nhiều mùa gặt có ảnh hưởng ra sao đến các nông dân nhỏ. Ngài nói rằng các dự án Caritas tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra bên lề.

Ngài mô tả cách tiếp cận của Caritas trước sự tổn thất thực phẩm: "Caritas đề cập đến chuyện tổn thất thực phẩm không phải chỉ bằng cách cung cấp giải pháp kỹ thuật. Hơn thế, sự đáp trả phải đến từ một tầm nhìn về sự phát triển con người toàn diện, xã hội và sinh thái".

Đức Hồng y Tagle cũng nói về cam kết liên tục của Giáo Hội để giải quyết vấn đề lãng phí và mất mát thực phẩm, trích dẫn 'Thông điệp Laudato Si' của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Caritas in Veritate của Đức Giáo hoàng Benedicto, trong đó ngài viết: "loại trừ các nguyên nhân cơ cấu của an toàn lương thực là thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn, thủy lợi, giao thông, tổ chức thị trường, đào tạo và chia sẻ kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân (CIV, 27)."

Theo Caritasvietnam.org