Thông báo mời hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và tham dự nghi thức công nhận tư cách hội viên Caritas Việt Nam.

Thông báo mời hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và tham dự nghi thức công nhận tư cách hội viên Caritas Việt Nam.

Thông báo mời hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và tham dự nghi thức công nhận tư cách hội viên Caritas Việt Nam.

      Từ ngày 27 đến 29/10/2015, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Đà Nẵng, Caritas Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực cho đội cứu hộ, cứu nạn” cho Caritas các giáo phận Hưng Hóa, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Quy Nhơn. Caritas Đà Nẵng có 5 thành viên tham dự khóa huấn luyện này gồm: Cha Giám đốc; anh Đaminh Đặng Đình Phi Hổ, trưởng Caritas Thuận Yên; anh Giuse Nguyễn Công Tấn, Caritas Tam Kỳ; anh Gioan Nguyễn Quang Minh Hoàng, Caritas Nhượng Nghĩa, anh Giuse Nguyễn Văn Tài, giới trẻ giáo phận.

      Nhân dịp này, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Caritas Việt Nam và cha Marcello Đoàn Minh, giám đốc Caritas Đà Nẵng cùng quý cha giám đốc, phó giám đốc Caritas các giáo phận (tham dự khóa huấn luyện) sẽ đồng tế Thánh Lễ Tạ Ơn, và chủ trì nghi thức công nhận tư cách hội viên Caritas Việt Nam cho 40 ứng viên từ các giáo xứ trong giáo phận, tại nhà thờ giáo xứ Ngọc Quang, lúc 18h ngày 27/10/2015.

      Caritas giáo xứ Ngọc Quang cũng sẽ được Cha quản xứ công nhận và ra mắt cộng đoàn trong Thánh Lễ Tạ Ơn này.

      Vậy văn phòng Caritas Đà Nẵng kính thông báo và trân trọng kính mời anh chị em hội viên Caritas các giáo xứ, có mặt tại nhà thờ giáo xứ Ngọc Quang lúc 17h45, thứ Ba, ngày 27/10/2015, để hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và hiệp thông cùng các tân hội viên và Caritas Ngọc Quang.   

TM. VP Caritas Đà Nẵng

Giuse Trần Thanh Liêm, Cvp