CHĂM SÓC TỪNG CON CHIÊN - Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lc 15, 3-7)

CHĂM SÓC TỪNG CON CHIÊN - Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lc 15, 3-7)

CHĂM SÓC TỪNG CON CHIÊN - Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lc 15, 3-7)

Hình ảnh người mục tử tận tụy chăm sóc đoàn chiên là biểu tượng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Chúa Giêsu là Mục Tử Tốt Lành vì Ngài biết tên và chăm sóc mỗi một con chiên. Người Mục Tử Tốt Lành này sẵn sàng đi tìm từng con chiên lạc để đưa về cùng một đoàn chiên. 

Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người, để chúng ta luôn an vui và biết cách đáp trả cho cân xứng. Khi nhìn thấy đoàn chiên tan tác như không có người chăn, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến để chăn dắt. Vì thế, Chúa Giêsu đã tận tụy chăm sóc từng con chiên. Trong bài đọc II, thánh Phaolô nêu bật tình thương Thiên Chúa qua biến cố Chúa Giêsu chết cho loài người, ngay khi chúng ta còn là tội nhân, để hòa giải loài người với Thiên Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng ta. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 8).Trong Tin mừng, tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người không phải cách ‘chung chung’, ‘ai cũng như nấy’, nhưng đến từng cá nhân một. Thiên Chúa đích thân đi tìm từng con chiên lạc và vui vẻ vác lên vai đưa về nhà rồi mở tiệc ăn mừng.

Việc Chúa Giêsu mục tử tốt lành đã bỏ chín mươi chín con chiên trong hoang địa để đi tìm một con chiên lạc xem ra không hợp với lý luận của việc làm ăn buôn bán, nhưng rất hợp với lý luận của tình thương. Bởi vì, đối với Thiên Chúa, mỗi một con người, dù họ tội lỗi xấu xa đến mấy đi nữa, thì cũng vẫn là một đối tượng để Chúa yêu thương. Người nào càng yếu đuối tội lỗi thì càng được Thiên Chúa quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng hơn.

Hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc muốn nói lên sự cần mẫn, lòng bao dung không mệt mỏi của Thiên Chúa. Hình ảnh này cũng muốn diễn tả, mỗi người chúng ta đây, mặc dù là thân phận cát bụi đầy tội lỗi nhưng rất đáng quý đáng trọng trước mặt Thiên Chúa. Sự quý trọng ấy thể hiện qua hình ảnh trên trời vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở lại. Nói cách khác, một người từ bỏ lối sống tội lỗi để trở về với nẻo chính đường ngay, không chỉ là niềm vui của cá nhân hay gia đình mà là niềm vui của Thiên Chúa và toàn thể Giáo hội. 

Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, chúng ta hãy đóng góp phần mình trong việc sám hối trở về với Chúa để làm cho niềm vui được lan toả khắp nơi. Một cách cụ thể, chúng ta hãy trở về với Chúa và đổi mới cuộc sống. Một khi có đời sống mới, là đời sống thánh thiện thì chúng ta mới có thể là những hiện thân của Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, cất bước ra đi tìm kiếm những con chiên lạc và mang về với gia đình Giáo Hội, để mọi người chung lời ngợi ca Thiên Chúa giàu lòng thương xót. 

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Bởi vậy, mỗi khi cứu được một người tội lỗi, Thiên Chúa và các thần thánh trên trời rất đỗi vui mừng. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa để yêu thương từng người mà chúng ta được Chúa trao cho nhiệm vụ chăm sóc. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng cần phải khiêm nhường để nhận ra bản thân mình là những con chiên lạc mà Chúa đang tìm kiếm để tự nguyện quay trở về với Chúa mà lãnh ơn cứu độ. Amen.

G.B. Võ Đình Hiến