THÔNG BÁO MỜI HỌP BAN ĐẠI DIỆN CARITAS GIÁO XỨ, CÁC BAN THUỘC VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP BAN ĐẠI DIỆN CARITAS GIÁO XỨ, CÁC BAN THUỘC VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP BAN ĐẠI DIỆN CARITAS GIÁO XỨ, CÁC BAN THUỘC VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Các ban Đại diện Caritas giáo xứ, các Ban trực thuộc Văn phòng Caritas Đà Nẵng

Được sự đồng ý của Cha Marcello Đoàn Minh-giám đốc Caritas Đà Nẵng và Cha GB. Phan Đình Lượng-quản xứ Gia Phước, Văn phòng Caritas Đà Nẵng tổ chức họp các thành viên mạng lưới.

1. Nội dung: Học hỏi linh đạo Caritas, củng cố tổ chức các CPGs và một số công tác thường xuyên.

2. Thành phần dự họp:

- Ban Đại diện Caritas giáo xứ (Hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ).

- Các ban Truyền Thông, ban Công tác Người Khuyết tật, ban Phục vụ Sự sống (Tất cả thành viên).

3. Thời gian: 1 ngày, từ 8h đến 16h ngày 20/09/2016.

4. Địa Điểm: Nhà thờ giáo xứ Gia Phước, K181/1 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Văn phòng kính thông báo và trân trọng kính mời Anh Chị Em về dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2016

TM. VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG

Giuse Trần Thanh Liêm, Cvp

(Hình ảnh: Facebook giáo xứ Gia Phước)