PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Văn phòng Caritas Đà Nẵng đau buồn nhận được tin Nữ tu Maria Nguyễn Kim Phượng, Thư ký Văn phòng Caritas Việt Nam, qua đời.

Cùng với tâm tình thương mến, biết ơn dành cho Nữ tu Maria, chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập,  văn phòng Caritas Việt Nam và gia đình nữ tu Maria.

Xin cùng hiệp ý với mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì của lễ hi sinh đời dâng hiến cao đẹp của Nữ tu Maria.

Nguyện Thiên Chúa Đấng Giàu Lòng Thương Xót, tha thứ mọi điều lầm lỗi và cho linh hồn nữ tu Maria sớm được tiếp nhận vào nơi ở vĩnh viễn Chúa dành cho người tôi tớ suốt đời trung tín và khôn ngoan, khiêm nhường và quảng đại, phục vụ Thiên Chúa và con người. 

Lm. Marcello ĐOÀN MINH, giám đốc

& Văn phòng Caritas Đà Nẵng

 

(Xin xem thêm những hình ảnh kỷ niệm thân thương của Sr. Maria cùng với Caritas Đà Nẵng ở mục THƯ VIỆN HÌNH ẢNH)