Thông báo tập huấn Cộng tác viên người khuyết tật

Thông báo tập huấn Cộng tác viên người khuyết tật

Thông báo tập huấn Cộng tác viên người khuyết tật

Kính gửi: Ban Đại diện và cộng tác viên NKT các Caritas Đông Vinh, Thuận Yên, Tam Thành, Xuân Thạnh, Phú Hương và Caritas Cồn Dầu.

Được sự đồng ý của Cha Giám đốc Caritas Đà Nẵng, Văn phòng phối hợp với trường Chuyên biệt Thanh Tâm tổ chức khóa tập huấn "Kiến thức cơ bản và phương pháp khảo sát thông tin người khuyết tật" cho các cộng tác viên Caritas trong vùng chuẩn bị dự án.

Văn phòng xin thông báo và kính mời anh chị cộng tác viên đã đăng ký tham dự khóa tập huấn này.

Xin có mặt tại trường Chuyên biệt Thanh Tâm lúc 7h30 thứ Sáu, 30/6/2017.

  • TM. Văn phòng Caritas Đà Nẵng 
  • Giuse Trần Thanh Liêm

Xin xem chi tiết chương trình đính kèm