Bế Mạc Đại Hội Caritas Việt Nam 2023

Bế Mạc Đại Hội Caritas Việt Nam 2023

Bế Mạc Đại Hội Caritas Việt Nam 2023

Sáng 28/09/2023, Đại Hội Caritas Việt Nam bắt đầu ngày làm việc thứ ba cũng là ngày bế mạc. Sau hai ngày làm việc, các Đại biểu cùng Đức cha Chủ tịch qui tụ quanh Bàn tiệc Thánh Thể để cùng tạ ơn Chúa đã đồng hành và dẫn dắt Đại Hội trong tinh thần “Đến với người nghèo”, biết cầu nguyện, tin tưởng và ra đi đến vùng ngoại biên nơi những người nghèo khổ, người bị gạt ra bên ngoài xã hội đang cần đến cánh tay nối dài của Chúa Kitô. Chi tiết bài viết được xem tại đây