THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI 2019 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI 2019 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI 2019 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG