Thông báo về chương trình xe lăn và phẫu thuật Mắt đợt 2.

Thông báo về chương trình xe lăn và phẫu thuật Mắt đợt 2.

Thông báo về chương trình xe lăn và phẫu thuật Mắt đợt 2.

 

Kính gửi: Ban Đại diện Caritas giáo xứ và tất cả anh chị em hội viên Caritas.

Sáng 25/05/2015, tại nhà xứ giáo xứ Hội An, văn phòng Caritas Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp trưởng các Caritas giáo xứ và các ban, do cha Giám đốc chủ trì, để thảo luận thống nhất một số hoạt động trong thời gian đến. Tại cuộc họp này, ban Phục vụ Sự sống và ban Công tác Người Khuyết tật đã phổ biến, hướng dẫn chương trình trao tặng xe lăn năm 2015 và chương trình mổ Mắt đợt 2.

Văn phòng xin thông báo cụ thể về các chương trình này như sau:

1. Chương trình trao tặng xe lăn

- Trường hợp được trao tặng xe lăn: Những người bại liệt, khuyết tật vận động có nhu cầu xe lăn để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

- Quy trình đăng ký: Xin Ban Đại diện Caritas các giáo xứ khảo sát, lập "Danh sách đăng ký xe lăn" gồm các thông tin: Họ và tên/Tuổi/Tình trạng bệnh/Mô tả hoàn cảnh gia đình/Địa chỉ cư trú, có xác nhận của cha quản xứ. Do số lượng xe có hạn, xin Caritas giáo xứ sắp xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên.  

- Đơn vị nhận danh sách đăng ký: Văn phòng Caritas, 34A Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng (Anh Phaolô Nguyễn Đăng Quang, trưởng ban Công tác NKT, ĐT: 0905 110 362)

- Thời hạn nộp danh sách: Trước hoặc trong ngày 15/06/2015.

2. Chương trình mổ Mắt thay đục thủy tinh thể miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đợt 2

- Quy trình thực hiện giống đợt 1.

- Ngày và nơi nhận Phiếu giới thiệu: Các Phiếu giới thiệu (Theo mẫu đã phổ biến) xin gửi về văn phòng Caritas trước ngày 10/06/2015 (Chị Phanxica Nguyễn Thi Lâm, ban PVSS, ĐT: 0935 696 236)

- Thời gian khám sàng lọc: Từ 10/06 đến 18/06/2015, cụ thể ngày giờ và địa điểm sẽ thông báo đến trưởng Caritas giáo xứ.

- Thời gian và địa điểm mổ Mắt: Ngày 20/06/2015, tại bênh viện Đa Khoa Thái Bình Dương, số 06 Phan Đình Phùng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Xin Ban Đại diện Caritas trình với cha quản xứ và xin hết lòng phối hợp với văn phòng triển khai thực hiện các chương trình trên.

Thông tin về các chương trình, xin xem thêm mục "DỰ ÁN"                                                                                  

                                                                                                                                               Đà Nẵng, ngày 26/05/2015

                                                                                                                       TM. Văn phòng Caritas Đà Nẵng

                                                                                                                             Giuse Trần Thanh Liêm, cvp