Tiếp tục chương trình mổ mắt thay đục thủy tinh thể đợt 2

Tiếp tục chương trình mổ mắt thay đục thủy tinh thể đợt 2

Tiếp tục chương trình mổ mắt thay đục thủy tinh thể đợt 2

 

 Văn phòng Caritas Đà Nẵng phối hợp với bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương, Hội An tiếp tục thực hiện chương trình mổ Mắt thay đục thủy tinh thể miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung như sau

- Tất cả bệnh nhân có nhu cầu mổ Mắt thay đục thủy tinh thể, không phân biệt độ tuổi, tôn giáo, địa bàn cư trú, có hoàn cảnh khó khăn đều có thể đăng ký.

- Bệnh nhân đăng ký tại các giáo xứ trước ngày 08/06/2015, Ban Đại diện Caritas giáo xứ sẽ hướng dẫn và làm Phiếu giới thiệu cho bệnh nhân, hồ sơ đăng ký sẽ được Caritas giáo xứ chuyển về văn phòng Caritas trước ngày 10/06/2015.

-Từ ngày 10/06/2015 đến 18/06/2015, tổ chức khám sàng lọc để xác định những trường hợp có thể mổ thay đục thủy tinh thể (Bác sĩ chỉ định mổ), thời gian và địa điểm khám sàng lọc văn phòng sẽ thông báo cụ thể sau

- Ngày 20/06/2015, những bệnh nhânđã được bác sĩ chỉ định mổ có mặt lúc 7h15 tại bệnh viên đa khoa Thái Bình Dương, số 06 Phan Đình Phùng, thành phố Hội An để khám lần cuối trước khi mổ.

- Những bệnh nhân đã đăng ký (có Phiếu giới thiệu) đợt 1, nhưng chưa đi khám sàng lọc, có thể đi khám trong đợt này, những bệnh nhân đã có chỉ định mổ trong đợt 1, nhưng chưa đi mổ, có thể đăng ký mổ trong đợt này.

Mọi thắc mắc, xin liên lạc với chị Phanxica Nguyễn Thị Lâm, nhân viên điều phối chương trình, ĐT: 0935 696 236