LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN VT-800 VÀ NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TỪ NĂM 2018

LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN VT-800 VÀ NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TỪ NĂM 2018

LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN VT-800 VÀ NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TỪ NĂM 2018

VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG

DỰ ÁN VT-800

Lượng giá sau 26 tháng thực hiện (12/2015 - 01/2018)

và những điều chỉnh từ tháng 2/2018

1. Quá trình dự án 

- Giáo phận Đà Nẵng có rất nhiều người nghèo khổ, bệnh tật cần được cộng đồng giúp đỡ, lớn về số lượng lẫn mức độ cần giúp, nhất là ở vùng núi và nông thôn. Tuy nhiên khả năng hỗ trợ có hạn, nên việc chọn ra những người nghèo nhất tại các giáo xứ là việc làm hết sức khó khăn. Caritas Đà Nẵng đã phải ưu tiên cho những trường hợp bại liệt bại não, gia đình nghèo khổ.

- Thời điểm bắt đầu dự án, mạng lưới Caritas các giáo xứ đã hoạt động ổn định. Sau 2 lần tập huấn hồ sơ, hơn 600 trường hợp đã được Caritas giáo xứ lập hồ sơ gửi về VP, tập trung ở các giáo xứ có ban Đại diện và hội viên Caritas hoạt động nhiệt thành. Ban Phục vụ Sự sống cùng các trưởng phó CPGs đã rà soát và chọn ra 500 trường hợp nghèo khó nhất, trên cơ sở đó, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ gửi cho Anh Chị Vinh – Tuyết, được anh chị chấp thuận tài trợ.

- Trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận lúc bấy giờ đã trao 500 suất gạo đợt đầu tiên cho Caritas các giáo xứ.

- Trong thời gian thực hiện dự án, Văn phòng cùng các Caritas giáo xứ tiếp tục vận động ân nhân xin tiếp tục tài trợ cho các những hoàn cảnh khó khăn khác. Đến nay dự án đã tài trợ gạo hàng tháng (10kg gạo/người/tháng) cho 720 trường hợp, trong đó Gia đình BAXH Vinh - Tuyết giúp 600 suất, các ân nhân khác giúp 120 suất.

- Hiện còn rất nhiều trường hợp nghèo khổ, nhất là tại các giáo xứ miền núi, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số cần được giúp gạo hàng tháng. Hiện nay, Văn phòng còn gần 100 hồ sơ chưa có nguồn giải quyết, được biết các Caritas giáo xứ đang hoàn tất 80 hồ sơ nữa, như vậy số lượng hồ sơ cần giải quyết là 180 trường hợp.

2. Đánh giá

        a) Đánh giá và đề nghị của Gia đình BAXH Vinh-Tuyết

        Sau 10 ngày làm việc với Văn phòng và trực tiếp đi thăm 600 trường hợp đã giúp cho giáo phận Đà Nẵng, đại diện Gia đình BAXH Vinh-Tuyết đã có những đánh giá và đề nghị sau đây.

        - Caritas Đà Nẵng có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Văn phòng cho đến Caritas giáo xứ. Tại Văn phòng có đầy đủ hồ sơ và cập nhật kịp thời biến động của người thụ hưởng, đoàn đi đến đâu, Văn phòng cung cấp danh sách rõ ràng đến đó.

        - Phần lớn, anh chị Caritas giáo xứ năng động và nhiệt thành, nắm được cụ thể địa chỉ từng trường hợp. Quý Cha quản xứ rất tận tâm hướng dẫn cho Caritas giáo xứ, một số nơi, các Cha cũng nắm được tình hình cụ thể từng hoàn cảnh.

        - Quy trình quản lý dự án chặt chẽ, vừa giúp cho Caritas giáo xứ chủ động (Khảo sát, lập hồ sơ theo mẫu,  nhận tiền từ Văn phòng, mua vật phẩm và tổ chức trao cho người thụ hưởng), vừa bảo đảm có sự định hướng, giám sát của Cha quản xứ (hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các trường hợp cụ thể, bản quyết toán sau khi hoàn thành trao hỗ trợ đều có xác nhận và phê duyệt của Cha quản xứ). Mô hình này được ân nhân đề nghị các giáo phận khác áp dụng.

        - Có một số gia đình, kinh tế, nhà cửa đã khá hơn trước, xin nhường lại cho các trường hợp khác khó khăn hơn, hoặc thêm 1 suất cho các gia đình quá nghèo có 2, 3 người bệnh trong 1 nhà. Số suất tài trợ vẫn duy trì 600 suất.

        b) Tự đánh giá những tác động tích cực dự án mang lại    

        - Nhiều người nghèo khổ ở khắp nơi trong giáo phận nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Caritas, cùng với sự giúp đỡ khác của cộng đồng, họ vượt qua khó khăn hằng ngày, cảm thấy được nâng đỡ và yêu thương.

        - Quá trình khảo sát hoàn cảnh những người nghèo khổ trong địa bàn giáo xứ, lập hồ sơ, nhận tiền để mua gạo, đến thăm viếng và trao gạo hỗ trợ, lập báo cáo quyết toán, trình Cha quản xứ phê duyệt, Caritas giáo xứ dần thích nghi với yêu cầu chuyên môn trong hoạt động bác ái.  

        - Ban Đại diện Caritas giáo xứ nhiệt thành, hy sinh thời gian, đóng góp công sức, tiền bạc để phục vụ người nghèo trong giáo xứ. Hội viên Caritas có thêm cơ hội thực hành Linh đạo Caritas, sinh hoạt Caritas giáo xứ phong phú, đa dạng và sôi nổi hơn.

        - Thông qua việc giúp đỡ người nghèo, Caritas giáo xứ đánh thức lòng trắc ẩn nơi mỗi người, thay đổi thái độ thờ ơ chờ đợi của cộng đồng. Các Cha quản xứ và HĐMV giáo xứ ngày càng quan tâm, ủng hộ và hướng dẫn các hoạt động của Caritas.

        - Mặc dù không quen sử dụng máy tính, làm các báo cáo, nhưng hầu hết ban Đại diện Caritas giáo xứ đã hết sức cố gắng hoàn thành đúng hướng dẫn, đúng thời gian

        c) Một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

        - Một số giáo xứ làm hồ sơ sơ sài, thiếu ảnh hoặc ảnh không đúng quy định, không mô tả hoàn cảnh gia đình,  nộp hồ sơ không có xác nhận của Cha quản xứ.

        - Hồ sơ quyết toán ghi không đúng đợt hỗ trợ, tháng hỗ trợ, tẩy xóa.

      - Vẫn còn Caritas giáo xứ không nắm được địa chỉ người thụ hưởng, hoặc chưa bao giờ đến nhà thăm, nên không rõ hoàn cảnh của họ.

 

3. Những nội dung cần điều chỉnh trong năm 2018

       a) Đối với những trường hợp kinh tế đã khá hơn, có thể tự lo lương thực (gạo) hàng tháng, xin Caritas giáo xứ xem xét trình Cha quản xứ nhường lại cho trường hợp nghèo khổ hơn, hoặc những gia đình có 2, 3 người bệnh ở chung 1 nhà trong giáo xứ (đã hoàn thành hồ sơ), hoặc xin nhường lại cho những người nghèo khổ ở các giáo xứ vùng sâu vùng xa khó khăn hơn.

        Trình tự cho công việc này như sau:

        - Từ ngày 06 – 14/02/2018: Xác định lại các trường hợp kinh tế đã khá hơn trước (nhà cửa khang trang, có tiện nghi, có công ăn việc làm, đã có nguồn trợ cấp ổn định …)

        - Trong tháng 3/2018: Khi nộp báo cao quyết toán đợt 14, xin ban Đại diện Caritas giáo xứ thống nhất với Văn phòng các trường hợp thay đổi trong trong đợt tới.

        b) Để người nghèo các giáo xứ miền núi, nông thôn được trợ giúp, xin Caritas các giáo xứ ở thành phố tiếp tục vận động ân nhân giúp, để có thể tự trang trải ít nhất 30% số suất được dự án tài trợ hiện nay.

         Trình tự cho công việc này như sau:

         - Đến tháng 5/2018: Caritas giáo xứ đóng góp cho dự án 10% số suất thực nhận. 

         - Đến tháng 8/2018: Tiếp tục đóng góp thêm 10% số suất thực nhận

        - Đến tháng 12/2018: Tiếp tục đóng góp thêm 10% số suất thực nhận, và hoàn thành chỉ tiêu đóng góp 30% số suất thực nhận để nhường lại cho người nghèo vùng sâu vùng xa. 

(Đã thông qua tại cuộc họp đại diện Caritas giáo xứ

ngày 06/02/2018, tại nhà thờ Xuân Thạnh)