Dự án VT-800

Triển khai thu thập thông tin 500 người bệnh bại liệt bại não trong giáo phận

Triển khai thu thập thông tin 500 người bệnh bại liệt bại não trong giáo phận

Anh Giuse Trần Thanh Liêm, chánh văn phòng trình bày phần kỹ thuật của dự án: Các bước triển khai, các hoạt động, vận hành, cách lấy thông tin về đối tượng thụ hưởng. Các loại biểu mẫu cần thực hiện, đã được gửi cho các Caritas giáo xứ trong cuộc họp này. Các thành viên dự họp đã nêu những thắc mắc và hỏi lại các vấn đề chưa rõ.

Hướng dẫn tiếp nhận và tổ chức trao 500 phần hỗ trợ đợt 1 cho người bệnh bại liệt bại não

Hướng dẫn tiếp nhận và tổ chức trao 500 phần hỗ trợ đợt 1 cho người bệnh bại liệt bại não

Cha giám đốc khai mạc buổi tập huấn bằng dụ ngôn về người Samari nhân lành (Lc 10, 25-37). Liên hệ dự án, cha phân tích giúp mọi người hiểu rõ về mục đích dự án này, là nhằm - Thể hiện tình bác ái Kitô giáo với người bại liệt, bại não - Thức tỉnh lương tâm Kitô giáo; chống dửng dưng, cá nhân chủ nghĩa trong xứ đạo