Đào Tạo, Tĩnh Huấn

Văn Phòng Caritas Đà Nẵng tổ chức nghi thức gia nhập cho tân hội viên

Văn Phòng Caritas Đà Nẵng tổ chức nghi thức gia nhập cho tân hội viên

Nghi thức gia nhập Caritas Việt Nam thực hiện trong Thánh Lễ Tạ Ơn, do Cha Marcello Đoàn Minh-giám đốc Caritas Đà Nẵng chủ tể, Cha Martinô Nguyễn Văn Đoàn-quản xứ Thuận Yên và Cha Phêrô Lê Trung Phước-phó xứ Trung Phước đồng tế. Hiệp dâng Thánh Lễ có hơn 200 hội viên Caritas trong mạng lưới ...

Linh đạo Caritas cho người trẻ

Linh đạo Caritas cho người trẻ

Việc đưa linh đạo Caritas vào sinh hoạt giới trẻ sẽ tạo bước ngoặc cho việc mục vụ giới trẻ giáo phận. Định hướng đó giúp người trẻ thực thi một sứ mệnh thuộc về bản chất của Giáo Hội là sống yêu thương, làm việc bác ái, thể hiện căn tính của Kitô giáo.

Caritas Đà Nẵng tham dự Đại hội các đoàn thể, hội đoàn, phong trào tông đồ giáo dân GP Đà Nẵng.

Caritas Đà Nẵng tham dự Đại hội các đoàn thể, hội đoàn, phong trào tông đồ giáo dân GP Đà Nẵng.

Trong ngày chúa nhật 24/05/2015, nhằm ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội các đoàn thể, hội đoàn, phong trào tông đồ giáo dân lần thứ nhất do Đức Giám mục giáo phận chủ trì. Caritas Đà Nẵng có 10 đại diện tham dự.

Họp đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo của Caritas Việt Nam

Họp đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo của Caritas Việt Nam

Việc lượng giá giữa CVN và CĐN thể hiện cung cách làm việc của Caritas là trong các dự án, chương trình của Caritas luôn luôn phải có phần lượng giá, rút ưu khuyết điểm. Công việc này tuy tốn kém và tế nhị, nhưng cần thiết để kịp thời chỉnh đốn và thăng tiến.

Caritas Đà Nẵng tham dự hội thảo Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Caritas Đà Nẵng tham dự hội thảo Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Từ ngày 20/04/2015 đến 23/04/2015, Caritas Việt nam tổ chức hội thảo về “Nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai” tại Tòa Giám mục Xã Đoài (Giáo phận Vinh), do các giảng viên khoa Môi trường - Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh hướng dẫn chuyên môn.