Đào Tạo, Tĩnh Huấn

Thư Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng gửi cộng đồng Dân Chúa trong Giáo phận

Thư Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng gửi cộng đồng Dân Chúa trong Giáo phận

... Những gia đình có điều kiện sống khá hơn hãy quảng đại giúp đỡ cho các gia đình khốn khó hơn; những anh chị em đang sống trong vùng an toàn hơn hãy mạnh dạn và tích cực hỗ trợ cho những người đang ở trong vùng dịch nguy hiểm hơn. ...

CARITAS ĐÀ NẴNG HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU VÀ KỶ NIỆM 10 NĂM TÁI LẬP (2010 – 2020)

CARITAS ĐÀ NẴNG HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU VÀ KỶ NIỆM 10 NĂM TÁI LẬP (2010 – 2020)

... gần 300 hội viên từ 54 giáo xứ/giáo họ trong giáo phận đã về nơi linh địa, vừa hành hương vừa tạ ơn nhân kỷ niệm 10 năm tái lập Caritas Đà Nẵng (15/6/2010 – 15/6/2020). Đây cũng là ngày Đại hội Caritas lần thứ 4 theo định kỳ hai năm một lần.

Hướng dẫn sinh hoạt mục vụ Mùa chay 2020 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của TGM GP. Đà Nẵng

Hướng dẫn sinh hoạt mục vụ Mùa chay 2020 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của TGM GP. Đà Nẵng

Ngày 11/3/2020, Tòa Giám mục giáo phận Đà Nẵng đã có Thông báo V/v. Hướng dẫn sinh hoạt mục vụ Mùa chay 2020 trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Văn phòng Caritas Đà Nẵng đăng toàn văn nội dung thông báo này. Xin kích vào: Chi tiết