Caritas Parish Group 3

CARITAS CHÍNH TÒA ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO KHÓ VÙNG GÒ NỔI – ĐIỆN BÀN

CARITAS CHÍNH TÒA ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO KHÓ VÙNG GÒ NỔI – ĐIỆN BÀN

Thật sự mà nói khi đến thăm từng nhà tôi đã phải dằn lòng mình để ngăn lại những giọt nước mắt sắp tuôn ra ... , sao trên đời này có nhiều người lại khốn cùng đến như vậy, xót xa quá... Có những người chưa bao giờ có được cảm giác sung sướng nên họ không biết mình khổ, vẫn đơn sơ...